HEJ!

Jag heter Magdalena Melin och det är jag som är MMCoach!

Som coach beskrivs jag som en positiv, omtänksam person som gärna bjuder på mig själv. I min roll som coach beskrivs jag även som en god lyssnare som skapar en trygg och vänlig stämning, vilket gör att den som blir coachad lättare kan dela med sig och jag kan då utmana med mina frågor. För mig är det viktigt att den som blir coachad känner tillit och jag är strukturerad och uppmuntrande i samtalen.

Jag är utbildad vid Malmö Högskola i Samtalsmetodik – Coaching – Mentorskap och brinner för att hjälpa andra att utvecklas och må bra!

Jag har arbetat som gruppledare för barn och ungdomar från 7-16 år. Det är ungdomar som väntar på eller nyligen fått uppehållstillstånd. Jag har coachat ungdomar inom elit idrotten mentalt bl.a. H65, H43 och Eslövs IK.

Personer som vill göra förändringar t.ex. som att byta jobb har också kommit till mig och behövt coaching i livet.

Jag brinner för att hjälpa andra och eftersom jag själv är adopterad från Indien så erbjuder jag möjligheten till gruppsamtal för adopterade som vill träffa andra ungdomar och vuxna och diskutera frågor kring adoption.

Vänliga Hälsningar

MAGDALENA MELIN