Vad jag kan erbjuda!

Vad är Coaching?

Första mötet är ett samtal då vi tillsammans skapar en relation som vi sedan kan bygga vidare på och därifrån göra en coaching överenskommelse. Inom coaching blickar man framåt och klienten arbetar mot egna uppsatta mål att arbeta med under samtalen. Jag utgår från klientens behov och att personen själv vill förändra och se nya […]
Låt mig hjälpa dig!
  • Om du vill förändra och nå nya mål så har du kommit rätt! Hör av dig för ett första möte! 


Tjänster

Coaching för mig är att aktivt lyssna och fokusera på möjligheter. Varje coaching inleder jag med ett lära-känna-samtal på mellan 40 och 60 minuter. Detta för att den som ska bli coachad ska bli insatt i vad det innebär och vad personen kan få ut av det. Det är viktigt att personen känner sig trygg […]
Låt mig hjälpa dig!
  • Om du vill förändra och nå nya mål så har du kommit rätt! Hör av dig för ett första möte!


Coaching modell

Modellen GROW är ett verktyg som används inom coaching, som är ett sätt att hitta en väg från mål till handling. Modellen är utvecklad på 80-talet av Alexander Allan Fine och Sir John Whitmore. Man kan tänka sig att man planerar en resa. Först bestämmer du dig vart du ska åka (MÅL) och var du […]
Låt mig hjälpa dig!
  • Om du vill förändra och nå nya mål så har du kommit rätt! Hör av dig för ett första möte!