Vad är Coaching?

Första mötet är ett samtal då vi tillsammans skapar en relation som vi sedan kan bygga vidare på och därifrån göra en coaching överenskommelse.

Inom coaching blickar man framåt och klienten arbetar mot egna uppsatta mål att arbeta med under samtalen. Jag utgår från klientens behov och att personen själv vill förändra och se nya infallsvinklar till att nå målet. Min roll som coach är att hjälpa klienten att utforska, reflektera, skapa perspektiv, att hjälpa och stötta för att klienten själv ska hitta svaren, sätta upp mål och att nå målen. Jag ger inte råd utan ställer frågor som får klienten att se möjligheter till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Jag ser till hela människan och hjälper dem att stärka deras självkänsla och ger dem konstruktiv feedback på deras framsteg under samtalen. Coaching för mig är att aktivt lyssna och fokusera på möjligheter.

 

Vem kan bli Coachad av mig?

Alla som har ett intresse av att vilja bli coachad och har en vilja att arbeta mot sina mål.

Man har inte alltid tydliga mål men då finns jag för dig, att genom coachingsamtal strukturera upp och identifiera dina mål som passar just för dig.

  • Vem är det som använder sig av coaching? Företag, idrottare och privatpersoner.
  • Vilken nytta gör coaching? Att nå sina uppsatta mål ökar motivation och prestationsförmåga.
    Att se drömmar, klargöra, se nya möjligheter, nytänkande och personlighetsutveckling.
  • Vad vill du? Vad är ditt nästa steg? Vad längtar just du efter?

Om du vill förändra och nå nya mål så har du kommit rätt!

Hör av dig för ett prova på samtal!  Via telefon, skype eller så möts vi.

Välkommen!