Coaching modell

Modellen GROW är ett verktyg som används inom coaching, som är ett sätt att hitta en väg från mål till handling. Modellen är utvecklad på 80-talet av Alexander Allan Fine och Sir John Whitmore.

Man kan tänka sig att man planerar en resa. Först bestämmer du dig vart du ska åka (MÅL) och var du är just nu (VERKLIGHET). Sen utforskar du olika sätt att ta dig till din destination (MÖJLIGHETER). I det sista steget så etablerar du att du vill detta och är beredd på att överkomma de hinder du stöter på under resans gång (VILJAN).

  • MÅL – formulera det mål eller resultat som du vill.
  • VERKLIGHET – Hur ser nuläget? Tänk igenom vad du behöver förändra för att nå dit du vill.
  • MÖJLIGHETER – Tänk ut så många alternativ på lösningar du kan och bortse från hinder.
  • VILJAN – Vad ska du göra? När ska det göras? Vilka hinder finns på vägen?